Privacy

De Privacy Policy voor Bezoekers geldt voor iedereen die de website www.mentorschapoostnederland.nl bezoekt.

1. Beheer

De website www.mentorschapoostnederland.nl staat onder beheer van Mentorschap Oost Nederland. De contactgegevens zijn te vinden op voornoemde website.

2. Gegevens van bezoekers

2a Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan www.mentorschapoostnederland.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
2b Mentorschap Oost Nederland zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen gegevens.

3. Cookies

3a Mentorschap Oost Nederland maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan  Mentorschap Oost Nederland de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn, door bijvoorbeeld de domeinnamen die de bezoeker gecheckt en bewaard heeft. Je hoeft dan ook niet telkens opnieuw dezelfde informatie in te vullen. Hierdoor wordt de site veel gebruiksvriendelijker.
3b De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan zijn browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meestgebruikte moderne browsers geboden.
3c Cookies kunnen altijd van een computer worden verwijderd, ook weer via de browser.
3d Mentorschap Oost Nederland maakt ook gebruik van marketingcookies om de communicatie van Mentorschap Oost Nederland  zowel op haar eigen site als op haar partnersites persoonlijker te maken en beter af te stemmen op de wensen van de individuele klant.
3e Mentorschap Oost Nederland maakt gebruik van Google Ananytics waarmee niet het surfgedrag van individuen maar van grote aantallen bezoekers – geanonimiseerd – worden verwerkt tot grafieken en patronen die ons helpen om onze websites te verbeteren en te optimaliseren.

4. Vragen

Bezoekers kunnen met hun vragen over deze Privacy Policy terecht bij Mentorschap Oost Nederland. De contactgegevens staan vermeld op de website die genoemd wordt in lid 1 van deze Privacy Policy.

5. Disclaimer

Mentorschap Oost Nederland is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

De Privacy Policy voor Klanten is een aanvulling op de Privacy Policy voor Bezoekers en geldt voor iedereen die een samenwerking aangaat met Mentorschap Oost Nederland.

1. Gegevens die door de klant verstrekt worden

Mentorschap Oost Nederland kan de gegevens die door de klant verstrekt worden voor de volgende doeleinden gebruiken:
1a Het verwerken van de opdracht.
1b Het sturen van één of meerdere mails die betrekking hebben op het gevraagde, zoals, maar niet beperkt tot, een mail waarin inloggegevens vermeld staan.
1c Het (incidenteel) onder de aandacht brengen van een product, tip, handigheid etcetera, waarvan  Mentorschap Oost Nederland denkt dat het kan bijdragen tot een meer succesvolle ervaring voor de klant.

2. Gegevens verstrekken aan derden

Gegevens die door de klant aan Mentorschap Oost Nederland zijn verstrekt zullen niet anoniem aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter vier uitzonderingen op deze regel:

2a Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken.
2b Bij het aanvragen van een nieuwe wettelijke vertegenwoordiging (zijnde mentorschap) worden de gegevens verstrekt aan de kantonrechter verbonden aan de woonplaats van de betrokkene.
2c Wanneer een mentorschap over de betrokken wordt uitgevoerd, worden desgevraagd gegevens verstrekt aan betrokken hulpverleners en familieleden.

3. Beveiliging

De gegevens die de klant aan  Mentorschap Oost Nederland verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. Mentorschap Oost Nederland werkt uitsluitend in een beveiligde omgeving wanneer persoonsgegevens verwerkt worden.

4. Aanpassing van klantgegevens

De klant heeft te allen tijde de mogelijkheid om de verstrekte gegevens te wijzigen. Mentorschap Oost Nederland kan de klant in een dergelijk geval vragen om de wijziging op een door Mentorschap Oost Nederland voorgeschreven wijze door te geven en in sommige gevallen kan legitimatie worden verlangd.