Even voorstellen

In 1994 ben ik afgestudeerd aan de Hogeschool Sittard, maatschappelijk werk en dienstverlening . Na jaren als maatschappelijk werkster te hebben gewerkt, heb ik meerdere management opleidingen gevolgd en ben ik in meerdere leidinggevende functies werkzaam geweest. 

Vanuit deze functies heb ik veel ervaring op gedaan in het  werken met mensen met een verstandelijke beperking, psychiatrische /psychische  aandoening, verslavingsprobleem, problemen in hun relaties en/of  schuldproblematiek. Tevens heb als mantelzorger  geleerd om te gaan met problemen die met het ouder worden te maken hebben.

In mijn werkwijze is persoonlijk contact een belangrijk uitgangspunt. Mijns inziens schuilt de kracht van een goede wettelijke vertegenwoordiger  in het maken van weloverwogen keuzes. Dit gebeurt in samenspraak met de betrokkene en directe familie, voor zover de persoonlijke situatie dit toelaat. En uiteraard in goed overleg met de instanties, hulpverleners en medici die direct betrokken zijn bij de cliënt. Ik ben op  financieel/administratief gebied goed onderlegd. Ik houd mijn kennis op peil door regelmatig deel te nemen aan scholingen, cursussen en trainingen.