Tarieven bij mentorschap

De kosten van mentorschap zijn wettelijk vastgelegd door het Landelijke Overleg Voorzitters Civiele en kantonsectoren (LOVCK).

Het is wettelijk bepaald dat Mentorschap Oost Nederland voor dit bedrag maximaal 17 uur per jaar mag besteden.

 

MENTORSCHAP 2022 (inclusief BTW)

Reguliere kosten
  • Intake kosten: € 709,06 eenmalig
  • Maandelijkse kosten: € 125,54 per maand
Eventuele extra kosten
  • Uurloon voor extra werkzaamheden € 87,36

Afhankelijk van uw situatie en uw inkomen, kunt u in aanmerking komen voor bijzondere bijstand voor de kosten van het mentorschap en/of bewind. Bovenstaande kosten kunnen  dan geheel of gedeeltelijk vergoed worden. Mocht u aan de voorwaarden voldoen, dan vragen wij deze bijzondere bijstand voor u aan. Voor deze aanvraag berekenen we geen extra kosten.

U vindt de tarieven ook terug in de Aanbevelingen mentorschap van het LOVK .