Professioneel mentorschap

Wanneer uw moeite heeft met het maken van persoonlijke keuzes, kan een mentor u helpen.  Mentorschap betekent dat de mentor beslissingen kan nemen over de persoonlijke belangen van u op het gebied van verzorging, verpleging, behandeling op begeleiding .  Als  u  een mentor heeft,  blijft U  handels bekwaam.  U bent echter handelings-onbevoegd met betrekking tot de verzorging, behandeling, verpleging en begeleiding.

De mentor neemt niet de rol van zorgverlener, behandelaar of vertrouwenspersoon op zich maar ziet erop toe dat de zorg geboden wordt die u  daadwerkelijk nodig heeft.

Het verschil met bewindvoering is dat mentorschap over persoonlijke zaken gaat en bewindvoering over geld en goederen. Net zoals bij een bewindvoerder wordt ook een mentor door de rechter aangewezen. De kantonrechter spreekt  een oordeel uit over de noodzaak van het mentorschap.  De benoeming van een mentor kan aangevraagd worden door u, uw familie of hulpverlenende instantie. Allerlei mensen maken gebruik van een mentor, van dementerende mensen tot personen met een verstandelijke beperking of psychiatrische aandoening.

Hulp bij het maken van persoonlijke keuzes

Een mentor is verantwoordelijk voor grote keuzes in iemands leven en dus is het belangrijk dat een mentor u  goed kent. Daarom verdiep ik mij in  uw persoonlijke situatie.

Zelfstandigheid

De mentor zal u zoveel mogelijk betrekken bij de uitvoering van de taken. De mentor stimuleert dat u zo zelfstandig mogelijk optreedt. Daar staat tegenover dat de mentor moet ingrijpen wanneer hij van mening is dat bepaalde situaties niet wenselijk voor u zijn.